RAZPIS- TABORJENJE GZ ŠKOFJA LOKA 2019

Komisija za taborjenje in letovanje pri Gasilski zvezi Škofja Loka v skladu s programom dela in programom Komisije za mladino in programi dela z mladimi v PGD v okviru Gasilske zveze Škofja Loka objavlja razpis za taborjenje gasilske mladine v letu 2019.

R A Z P I S

ZA TABORJENJE GASILSKE MLADINE »SAVUDRIJA 2019«
ZA PIONIRJE OD 8. DO 15. LETA

Komisija za taborjenje in letovanje pri Gasilski zvezi Škofja Loka v skladu s programom dela in programom Komisije za mladino in programi dela z mladimi v PGD v okviru Gasilske zveze Škofja Loka objavlja razpis za taborjenje gasilske mladine v letu 2019.


TABORJENJE PIONIRJEV BO OD 08. DO 15. IN OD 22. DO 29. JULIJA 2019

Taborjenja se lahko udeležijo mladi gasilci v starosti od 8. leta do 15. leta ( letnik 2011 do 2004), ki aktivno delajo v prostovoljnih gasilskih društvih. Vsako PGD lahko prijavi do 10 udeležencev. Prednost naj imajo tisti, ki še niso taborili.

Skupna cena 7- dnevnega taborjenja pionirjev : 162 EUR na udeleženca
- prispevek proračunskih sredstev za dej. mladine (GPO): 47 EUR
- lastni prispevek s prispevkom PGD: 115 EUR

V ceno tabornine je vračunan prevoz, prehrana, turistična taksa, nastanitev v šotorih Savica, vodenje mladih in izvajanje programov.

Za prehod čez mejo mora vsak udeleženec imeti osebni dokument ( osebno izkaznico ali potni list) in dovoljenje staršev, ki ga podpišejo ob prijavi.

Taborjenje se izvaja v Mladinskem Kampu Veli Jože, 52475 SAVUDRIJA, HR, ki se nahaja na najzahodnejši točki hrvaške obale v bližini prvega hrvaškega svetilnika.

Biva se v taboru, ki ga postavi GZ Škofja Loka v senci med borovci. Šotori so postavljeni na posebnih podstavkih, ki preprečujejo vdor vlage in dežja v šotor. V vsakem šotoru so nastanjeni po trije taboreči ali dve odrasli osebi. Mladi gasilci so razporejeni po vodih (skupinah) po 10 udeležencev, ki jih vodi po en vodnik (vodja voda).

Mladi gasilci izvajajo gasilske programe; osvajajo veščine in preventivne značke, različne športne programe, sodelujejo v različnih delavnicah ter veliko časa preživijo in uživajo na plaži in v vodi.

Obala se nahaja 150 metrov od tabora. Gasilsko usposabljanje se izvaja v taboru in izven njega v skladu s sprejetim programom dela. Rekreativne dejavnosti pa se izvajajo v bližini tabora ali na športnih igriščih v kampu.
Rok za prijavo na priloženih prijavnicah je 17. maj 2019.

Plačilo prispevka PGD in udeležencev je do 3. julija na transakcijski račun Gasilske zveze Škofja Loka št.: 61000 - 0013573266.

Priporočamo, da v PGD zberete denar za vse svoje udeležence in ga v enkratnem znesku nakažete na TRR GZ .

V kolikor tabornina ne bo poravnana do roka, ni možna udeležba na taborjenju!

Ostale dokumente, ki so še potrebni za udeležbo na taborjenju vam bomo poslali na podlagi vaših prijav.

V kolikor bodo prijave za eno izmeno večje kot jih sprejme tabor ( 65 udeležencev) se bodo naredile zamenjave z drugo izmeno. Zato prosimo, da upoštevate rok za prijave.

Za vse dodatne informacije pokličite na GZ Škofja Loka na telefon 04/ 513 17 13, Vojko Marguč ali Metoda Jamnika, predsednika komisije za taborjenje na GZ Škofja Loka na telefon 041 607 475.


Priloge:

RAZPIS 2019

Klic NA POMOČ - 112

Če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije, pokličite na telefonsko številko 112

Naslov

Gasilska zveza Škofja Loka
Kidričeva cesta 51a
4220 Škofja Loka
Slovenija

Sponsored by e-Vizija s.p. - All rights reserved 2017